Juegos para practicar japones (DS) (MEGA)

11:48:00 0 Comments

}¿Como jugar en PC?
Instalando el siguiente emulador todos estos juegos servirán en la PC


Emulador WinDS PRO


  Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin - KanKen DS
Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin - KanKen DS 2 

Zaidan Houjin Nihon Kanji Nouryoku Kentei Kyoukai Kounin - Kanken DS 3
KanKen DS Training

Kageyama Method - Tadashii Kanji Kakitori-Kun


Anpanman to Asobo - Aiueo Kyoushitsu Ojaru-Maru DS - Ojaru to Okeiko Aiueo


Bimoji Training

Mind Your Language - Learn JapaneseKotoba no Puzzle - Mojipittan DS
MondaiNa Nihongo
Libro Japón

Comenta!! te gustó o no te gustó??